Naša firma “CONEL METALI“ DOO specijalizovana je za proizvodnju, ugradnju i servis sistema za zavrtanje PET boca. Naš proizvodni program obuhvata proizvodnju magnetnih galava za stezanje čepova na PET ambalaži kao i polumeseca – polukružnih nosača PET boca.

PROIZVODI:

* Magnetna glava
* Polukružni nosači
* Adapteri za čepove